Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

 

 Arkivskaparar i Fedje kommune:

 • Sentralarkiv:
  • sakarkiv for heile kommunen: 
  •  gnr/bnr arkiv: planar, byggesak, oppmåling.
  • teknisk drift
  • brann
  • personalarkiv
  • møtebøker
  • elevarkiv
  • vigsel
  • avtalar og kontraktar
  • vaksenopplæring
  • flyktning
  • økonomi - kommunekassa
  • barnehagemappe
  • NAV sosial 
  • pleie og omsorg
  • Fedje barnehage
  • Fedje skule
  • fysioterapeut
  • helsesøster
  • psykisk helse
  • lege
  • barnevern
  • PPT
  • Kommunepsykolog
Laster...